Exekuce, zástavy

Exekuce

Kvůli exekuci, která byla uvalena na váš majetek, můžete bohužel velmi jednoduše přijít o svou nemovitost a může se jednat i o družstevní byt. Na váš majetek může být uvalena exekuce i v případě, že jste nikdy nebyli u soudního jednání a na doručené soudní obsílky jste nereagovali.

Často se o exekuci dozvíte až v okamžiku, kdy je příliš pozdě a není možnost s tím cokoliv udělat. Proto vám vřele doporučujeme, abyste řešení problémů s exekucí v žádném případě neoddalovali. Řeště váš problém ihned. Využijte náš kontaktní formulář  a pokusíme se společně najít řešení vaší exekuce.

Mám dluhy a hrozí mi exekuce

Pokud jste zadlužení a neustále se vám v poštovní schránce kupí upomínky a vy nemáte peníze na zaplacení těchto upomínek, nevzdávejte se. Jde o častý problém většiny našich problémů. Často se jedná o dluhy, které mají již po splatnosti a může se stát, že tato pohledávka je předána exekutorovi, aby jí vymohl.

Co může udělat exekutor? Má možnost blokace vašich bankovních účtů nebo vaší nemovitosti, může zablokovat i členská práva v bytovém družstvu. Jsme profesionálové v oblasti řešení exekucí, máme rozsáhlé zkušenosti a tak víme, nakolik je tato situace pro kleinta náročná.

Klienti nemohou se svým domem či bytem nakládat a navíc zde existuje reálné riziko, že by mohla být nemovitosti prodána na veřejné dražbě. Jde o velmi nevýhodnou formu (dražby startují na 2/3 tržní hodnoty nemovitosti). Přesto existuje řešení vaší exekuce, které je velmi jednoduché a mnohem výhodnější. Dokážeme vaši exekuci vyřešit. Kontaktuje nás prostřednictvím kontaktního formuláře.

Exekutor jako strašák

Exekutor, který provádí exekuce, musí mít k výkonu své profese exekuční titul. Zpravidla se exekuční řízení startuje na základě oprávněného. Návrhy nařízení exekuce se podávají přímo exekutorovi nebo soudci, který se exekucím věnuje. Často taky dochází k situaci, kdy  je návrh na nařízení exekuce sepsán přímo pro klienta, který jej podepíše.  Často také oprávněný sepisuje návrh sám a odesílá jej exekutorovi přímo i s exekučním titulem. Návrh na nařízení exekuce se může zaslat přímo na exekuční soud.

Vydaný nebo zaslaný návrh musí ze zákona obsahovat označení exekutora, jež je pověřen provedením exekuce.

Exekuce jsou prováděny v souladu s exekučním řádem. Může se přitom jednat o exekuci s peněžitým nebo nepeněžitým plněním. Exekuce, zaměřené na peněžité plnění se v zásadě provádí formou srážek ze mzdy a odsatních příjmů, pohledávka vám může být rovněž přikázána nebo jsou postiženy jiná majetková práva (duševní vlastnictví, licence, podíl v obchodní společnosti atd.). Exekuce jsou prováděny rovněž prodejem movitých věcí nebo nemovitostí (či podniku)

Existuje i další forma exekuce  – přikazující jinou povinnost než zaplacení peněžité částky. Řídí se povahou uložené povinnosti. Tato exekuce bývá prováděna vyklizením, rozdělením společných věcí, odejmutím věci, provedením práce a výkonu. Forma výkonu exekuce je zvolena exekutorem, který navíc může vybrat i více způsobů provedení exekuce.

 

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz , jak už název napovídá, obsahuje příkaz k vykonání exekuce a to v souladu se zákoenm. Jde o faktickou obdobu nařízení zvaného Výkon rozhodnutí (které je známé z občanských řízení) Povinná osoba nesmí majetek, zatížený exekucí převést na jinou osobu, nakládat s ním. Opravné prostředky vůči exekučnímu příkazu nejsou stanoveny.

 

Určitě ale nechcete celou situaci nechat dojít tak daleko. Pokud si tedy nevíte rady, jak se svými dluhy naložit a vyřešit je, neváhejte vyplnit náš kontaktní formulář. Vyřešíme vaši exekuci a oddlužení rychle a jednoduše.

Uvalení exekuce na nemovitost

Pokud jste se již dostali do situace, kdy je vaše nemovitost zatížena exekucí, nemáte možnost jí prodat běžným způsobem.

Co se týče zástavy nemovitosti, zjistíme za vás podmínky vztahující se na splacení úvěru resp. jeho zaplacení předem. Pokusíme se zmapovat vaše další pohledávky jako dluhy u exekutorských společností, u bankovních a jiných institucí a nalezneme řešení, jak se z této situace dostat.

Jsme schopni vám pomoci s uhrazením vašeho dluhu. Můžeme i vykoupit vaši nemovitost i s vašim dluhem. Lze tak vyřešit dluhy na nemovitosti a zároveň problém s jejím prodejem. Nebojte se tohoto řešení a vyplňte náš kontaktní formulář.

Mám úvěr a potřebuji jej vyplatit

Jste dlužníkem bankovní nebo nebankovní instituce a chystáte se dluh řešit formou prodeje nemovitosti? Dejte si pozor na váš zvolený postup. Mějte na paměti, jestli vaší nemovitostí neručíte za nějaký z úvěrů. Dále se pečlivě informujte o možnostech předsčasného splacení úvěru (pozor na případné sankce). V momentě, kdy se dostanete do situace, kdy platíte splátky se zpožděním, vystavvujete se riziku sankce nebo uvalení exekuce.

V těchto případech vždy doporučujeme konzultovat předem formu splácení s institucí nebo osobou, která vám peníze půjčila. Vždy se snažte problém vyřešit formou vzájemné dohody. Pokud je ale instituce neoblomná, jsme schopni váš dluh vyřešit. Můžeme vaše dluhy převzít a zaplatit je. Předtím provedeme analýzu  toho, proč vlastně nejste schopni své dluhy splácet. Díky tomu lze situaci řešit komplexně. Je to velmi důležité protože mnoho klientů řeší jeden dluh vytvořením nového. Jste v této situaci? Nevíte jak svou situaci rychle a jednou provždy vyřešit? Stačí vyplnit náš  kontaktní formulář. budete kontaktování našimi profesionály v daném oboru.

 

Moje nemovitost je zatížena soudcovským právem zástavním

Soudcovské zástavní právo je vlastně jakousi formou exekuce. Věřitel při tomto typu exekuce získá na vaši nemovitost nebo nemovitosti zástavní právo. Při tomto zástavním právu samozřejmě opět vzniká nepříjemný problém, pokud se chystáte vaši nemovitost prodat. Jsme schopni Vám pomoci i se soudcovkým zástavním právem a vyřešit váš problém co nejrychleji. Využijte pro to náš  kontaktní formulář.